Figuur Trend in de ongunstige staat van instandhouding habitatrichtlijnsoorten in de EU27. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.