Figuur Populatietrends over de periode 2006-2017 voor de populatie broedvogels in de EU28. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.