Figuur Populatietrends over de periode 2001-2012 voor de populatie overwinterende vogels in de EU27. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.