Figuur  Rode ontwikkelingen in nationale landschappen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.