Figuur Jaarlijkse toename areaal verstedelijking in Nationale Landschappen, 2000-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.