Figuur Absolute verandering woningvoorraad in de Nationale Landschappen, 2000-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.