Figuur Absolute toename areaal verstedelijking in Nationale Landschappen, 2000-2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.