Figuur Verandering kwalificerende soorten per ecosysteemtype 2010 - 2017 ten opzichte van 1994 - 2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.