Figuur Verandering in aantal kwalificerende soorten per ecosysteemtype 2010 - 2017 ten opzichte van 2002 - 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.