Figuur  De waargenomen dieraantallen van vooral de bedreigde Rode Lijst-soorten dalen nog altijd sterk.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.