Figuur  De waargenomen aantallen van vooral de bedreigde Rode Lijst-soorten dalen nog altijd. Overige soorten vertonen een positievere trend.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.