Figuur  De waargenomen populatieomvang van de diersoorten van de Rode Lijst-soorten daalt. Die daling is het grootst bij de groep van bedreigde Rode Lijstsoorten.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.