Figuur Bedreigde en niet-bedreigde soorten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.