Figuur rli per soortgroep vergeleken met situatie in 1995. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.