Figuur Milieu- en watercondities in de natuur verbeteren sinds 1990, maar zijn nog onvoldoende voor duurzame bescherming van de natuur. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.