Figuur Bomen, struiken, ruigtesoorten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.