Figuur Ecosysteemtypen op basis van de Index NL. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.