Figuur Areaal mossel- en oesterbanken in westelijke Waddenzee. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.