Figuur Kaart met aantal stoffen dat niet voldoet . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.