Figuur Beoordeling kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.