Figuur Overzicht met aantal stoffen per waterlichaam dat niet voldoet . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.