Figuur Living Planet Index NL. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.