Figuur Fauna van land en zoetwater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.