Figuur  Living Planet Index mondiaal. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.