Figuur Living Planet Index naar inkomen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.