Figuur LPI excl. Europees beschermde soorten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.