Figuur RLI landfauna t.o.v. 1995. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.