Figuur Deelnemers en locaties landelijke natuurwerkdag. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.