Figuur Activiteiten voor natuur en landschap. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.