Figuur Karakterisering en samenhang in set van biodiversiteitskernindicatoren om veranderingen in biodiversiteit te beschrijven. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.