Figuur Geschiktheid van milieuconditie zuurgraad voor landnatuur 2009 - 2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.