Figuur Verandering van zuurgraad van bodem. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.