Figuur  Weekdieren van brakwater en kwelders. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.