Figuur  Trend van staat van instandhouding van Habitatrichtlijn. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.