Figuur Verspreiding van habitattypen en soorten per provincie, 2013-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.