Figuur  geschiktheid van milieuconditie stikstofdepositie voor landnatuur in voorgenomen beleid per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.