Figuur Trends in broedvogels bijlage 1 vogelrichtlijn provincies. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.