Figuur Broedvogels van bossen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.