Figuur  Aandeel woningen en inwoners binnen nationale bundelingsgebieden verstedelijking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.