Figuur  Verandering woningen binnen en buiten nationaal bundelingsgebied per provincie, 2000 - 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.