Figuur Nationale bundelingsgebieden verstedelijking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.