Figuur  Nationale bundelingsgebieden verstedelijking . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.