Figuur Aandeel bedijfsvestigingen in nationale bundelingsgebieden per provincie, 2000 - 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.