Figuur  Aandeel bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen binnen nationale bundelingsgebieden verstedelijking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.