Figuur Aandeel werkzame personen in nationale bundelingsgebieden per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.