Figuur Absolute ontwikkeling werkzame personen binnen en buiten nationaal bundelingsgebied per provincie, 2000 - 2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.