Figuur  Aandeel bedrijfsvestigingen en werkzame personen binnen nationaal bundelingsgebied naar sector. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.