Figuur Aandeel bedrijfsvestigingen en werkzame personen binnen nationale bundelingsgebieden naar sector. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.