Figuur Verandering aantal bedrijfsvestigingen binnen en buiten nationale bundelingsgebieden per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.