Figuur  Verandering aantal bedrijfsvestigingen binnen en buiten nationale bundelingsgebieden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.